هاست

f

امن و قابل اعتماد

t

ساخت وب سایت

h

بهینه سازی سرور

.

هاست کشور ایران

نمایندگی هاست ایران

60,000تومان
 • فضا 20 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime
 • امکان ایجاد نامحدود اکانت

پلن ire

40,000تومان
 • فضا 20 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن ird

20,000تومان
 • فضا 2 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن irc

16,000تومان
 • فضا ۱ گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن irb

8,000تومان
 • فضا 5۰۰ میگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن ira

4,000تومان
 • فضا ۱۰۰ میگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

هاست کشور آلمان

نمایندگی هاست آلمان

60,000تومان
 • فضا 20 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime
 • امکان ایجاد نامحدود اکانت

پلن نامحدود

40,000تومان
 • فضا 20 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن آبی

20,000تومان
 • فضا 2 گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن قرمز

16,000تومان
 • فضا ۱ گیگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن سبز

8,000تومان
 • فضا 5۰۰ میگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime

پلن زرد

4,000تومانماهیانه
 • فضا ۱۰۰ میگ
 • دامین نامحدود ایمیل نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • cpanel کنترل پنل فارسی
 • ssl رایگان
 • 99.9% uptime